Front Desk Sales

Klienti ynë Eco Vent Kosovë –partner zyrtar i brendit nr.1 në botë DAIKIN dhe lider në biznesin e HVAC, ka hapur pozitën Front Desk Sales.

Kontrata: Me kohë të plotë
Vendndodhja: Prishtinë, Kosovë

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Raportimi tek menaxhmenti dhe kryerja e detyrave administrative.
 • Përgjigjja e thirrjeve telefonike, si dhe shqyrtimi dhe përcjellja e thirrjeve.
 • Pergjegjes per Pritjen e klienteve në showroom
 • Caktimi dhe konfirmimi i takimeve, takimeve dhe ngjarjeve të ndryshme.
 • Kopjimi, skanimi dhe depozitimi i dokumenteve.
 • Monitorimi i furnizimeve të zyrës dhe urdhërimi i zëvendësimeve.
 • Mbajtja e pastër e zonës së pritjes dhe respektimi i mirësjelljes profesionale.
 • Përgjegjëse për regjistrimin e të gjitha të dhënave të klientëve në sistem.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përparësi është njohja e gjuhës angleze;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Gatishmëria për të punuar në ekip;
 • Aftësi për të punuar me afate dhe nën presion;
 • Njohja e mirë programeve Microsoft Office.

Procesi aplikimit

Në subject të e-mailit duhet të ceket pozita të cilën aplikoni.

Për të aplikuar dërgo CV në: hr@hoja-ks.com

Data e fundit për aplikim 28 Shkurt 2023

Data e publikimit të këtij konkursi: 15/02/2023.