Depoist

Klienti ynë Eco Vent Kosovë –partner zyrtar i brendit nr.1 në botë DAIKIN dhe lider në biznesin e HVAC, ka hapur pozitën Depoist.

Kontrata: Me kohë të plotë
Vendndodhja: Prishtinë, Kosovë

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Përgjegjës ndihmës për stokun dhe materialet e pjesëve të këmbimit duke përfshirë puna në depo në periudha sipas nevojës.
 • Përgjegjës ndihmës për regjistrimin e numrave serik të produkteve të reja në sistem.
 • Përgjegjës ndihmës për porosinë e blerjes së pjesëve rezervë dhe materialeve të montimit duke përfshirë mbikqyrjen e importit të produkteve.
 • Përgjegjës ndihmës për instalimet dhe kontrollin e cilësisë së tyre.
 • Ndihmës për vizitat në terren për projekte të reja (pompa termike, ventilim).
 • Përgjegjës për mbrojtjen e vlerave, misionit dhe vizionit të kompanisë.
 • Përgjegjës për mbrojtjen e reputacionit të brendshëm dhe të jashtëm të kompanisë.
 • Përgjegjës për asetet e kompanisë.
 • Përgjegjës për veglat dhe mjetet e punës në teren dhe në punëtori.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Aftësi komunikuese të mira.
 • Aftësi teknike relevante me përshkrimin e detyrave.
 • Aftësi softuerike apo kompjuterike.
 • Njohje bazike të gjuhës Angleze.

Procesi aplikimit

Në subject të e-mailit duhet të ceket pozita të cilën aplikoni.

Për të aplikuar dërgo CV në: hr@hoja-ks.com

Data e fundit për aplikim 28 Shkurt 2023

Data e publikimit të këtij konkursi: 15/02/2023.