Misioni jonë


Për të ndihmuar individët, ekipet dhe kompanitë të përmbushin potencialin e tyre.

#GajletLenaNeve

Profili jonë

Hoja është një kompani i konsulencës e përkushtuar në ofrimin e një pakete shërbimesh për të ndihmuar individët, ekipet dhe kompanitë të përmbushin potencialin e tyre. Zyrat tona janë të vendosura në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë.

Hoja kryesisht vepron në strukturim dhe menaxhim të kompanive me fokus në fushat më posht:

• Burime Njerëzore

• Trajnime në Kompetencë

• Menaxhimi të ndryshimit (Transformim të proceseve dhe strukturës në Kompani/Organizatë)

• Hartëzim të proceseve të biznesit

Tregjet tona përfshijnë klientë industrialë, tregtarë, shëndetësorë, rajonalë dhe rezidencialë.

Çfarë na bënë neve më ndryshe?

Gjatë procesit tonë të punës, ne synojmë të krijojmë një kurs dinamik në trajtimin e të gjitha përgjegjësive në mënyrë profesionale me ekipin tonë të përkushtuar të ekspertëve në një gamë të gjerë të ndarjeve të biznesit.

 • Kultura që kompania jonë mban dhe reflekton qëndron pranë qëllimeve që kemi vendosur të arrijmë me klientët tanë. Qasja jonë kolektive në përmbushjen e qëllimeve shtyn secilin anëtar të kompanisë tonë të punojë si një ekip dhe të arrijë çdo pikë me sukses.

 • Ne jemi të përkushtuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta për klientët tanë me cilësi dhe kthime me ndikim të investimit.

 • Shërbimet që ne ofrojmë krijojnë një rrjet plotësues në ndarjet më kritike të një Kompanie, duke mbledhur shtyllat e suksesit.

 • Anëtarët e ekipit tonë kanë një ekspertizë konkurruese në fushën e tyre të caktuar duke bërë një portofol gjithëpërfshirës profesional në marrjen e vendimeve me ndikim pozitiv në kompaninë e juaj.

  40+
  vite përvojë kumulative

Fuqia primare e Hoja është aspekti njerëzor.

 • Master Trainer të specializuar në fusha dhe sektore të ndryshme
 • Staf kombëtar dhe ndërkombëtar me +40 vjet përvojë kolektive në Burime Njerëzore, Menaxhim të ndryshimit dhe Operacione.
 • Projekt menaxherë për implementim efikas të shërbimeve

Shërbimet

Hoja ofron një gamë të gjerë shërbimesh në aspektin e Burimeve Njerëzore të cilat janë të detajizuara më posht.

 • • HR si strategji për zhvillim

  • Menaxhim i talentit dhe rekrutimit

  • Vlerësim i performancës të punëtorëve

  • Zhvillimi i trajnimeve në kompetencë

  • Menaxhimi i aspektit ligjor & administrativ

  • Menaxhim i procesit të pagave

 • • Analizë e proceseve kyçe

  • Vlerësim 360o i proceseve aktuale

  • Hartëzim i proceseve të punës

  • Hartëzim i përshkrimeve të punës

 • • Definimi i strategjisë për ndryshim

  • Principet e Qeverisjës Korporative

  • Ri-strukturim i stafit

  • Strategji Operacionale


Bashkëpunëtorët dhe klientët

Ne jemi partner me kompani që sjellin ndryshime. Marrëdhënia jonë e ngushtë na mundëson përshpejtimin e kërkesave të paraqitura nga klientët tanë.

Na kontaktoni

Nëse dëshironi të bëni një kërkesë, ose të merrni më shumë informacion në lidhje me shërbimet e kompanisë sonë, mos hezitoni të plotësoni formularin më poshtë me të dhënat tuaja dhe ne do t’ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur!

Main office

 

Rr: ‘Nazim Gafurri’.
Hyrja 1, kati II, nr 3.


Gjendet rrugës për kah parku i Gërmisë, afër hamburger Aba, përmbi marketin Meridian.
Hyrja
 përball Agjencisë Kundër Korrupsionit.

 

info@hoja-ks.com
+383 45 44 00 11